Doubly!

layout-POTNUS-NY_PADDLE_1-copy Untitled-1

Bättre ergonomi och mer kraftfulla paddeltag med det nya greppet Doubly för den krävande SUP-paddlaren.
Fokus har legat på de paddlingssituationer då man markant vill sänka positionen av kroppen för att paddla effektivare. Det kan vara vid de första hetsiga paddeltagen vid en start i ett SUP-race, eller när man kommer till ett läge då motvinden eller vågförhållanden kräver det. Samtidigt som man sänker kroppspositionen sänker man greppet på paddeln. Med en konventionell paddel måste då det övre greppet av paddeln släppas, och den övre handen hamnar då direkt på skaftet. Precis som den undre handen. Det innebär två händer direkt på skaftet vilket medför en kraftförlust och minskade möjligheter att styra paddeln i paddeltagen. Paddelns geometri och ergonomi sätts då till viss del ur spel och effekten av paddeltaget minskas. Målet med Doubly är alltså att ge den övre handen ett effektivt och ergonomiskt grepp även vid låg position. Man kan säga att vi skapat två likvärdiga grepp i olika nivåer, för den viktiga övre handen, på en och samma paddel.
Mycket fokus har legat på ergonomistudier och simulering av olika paddlingssituationer och vi är  glada att äntlingen kunna presentera detta koncept. Greppet tillverkas i kolfiber och kommer från 2014 finnas i olika utföranden som anpassats för varierande paddelskaft och blad. Konceptet är formskyddat i olika varianter och har en internationell patentansökan.

http://www.mynewsdesk.com/se/design-pontus-ny/pressreleases/doubly-new-sup-paddle-grip-897493